Jak na zápisky z hodiny

Se zápisky to bývá složité. Když si student nezapíše nic, většinou si toho z hodiny moc neodnese; když si naopak zapíše všechno, je pro něj později obtížné vybrat, co je důležité, co se má naučit. Souvisí to i s dovedností rozhodnout, co je podstatné. Ta studentům mnohdy není vlastní.

 

Proto často používám pracovní listy „Lesson Notes“. Vyplňujeme je vždy na konci hodiny – nikdy nám to nezabere víc než 5 minut. Probíhá to tak, že z vlastních poznámek a použitých materiálů vybíráme to nejdůležitější. Je-li potřeba, navádím studenty dotazy, jinak jen vše zaznamenávám na tabuli. Studenti si díky „Lesson Notes“ lépe uvědomí, co se naučili nového, a hodina je o to hodnotnější a hezky se uzavře. 

 

Pracovní list má tři části. První se týká slovní zásoby. Prostor není velký, protože během jedné lekce je optimální představit 5 až 8 nových slovíček, větší počet by se ani nestihl řádně procvičit.  

Následuje gramatika. Někdy si poznamenáme nový jev, jindy lépe vysvětlíme již probrané, ale zatím ne zcela zvládnuté učivo. Není třeba sepisovat dlouhá pravidla, ta jsou v učebnici, jde spíše o jejich pochopení. Žáci si zaznamenají například strukturu daného jevu, časovou osu, obrázek s poznámkou apod.
V poslední části listu je prostor pro úkoly, které je třeba udělat – procvičování, připomenutí testů, zajímavé webové stránky.

 

Listy kopíruji oboustranně. Někteří si je zakládají do učebnice, já preferuji plastové rychlovazače – jsou lehké a žáci v nich mají vše hezky seřazené.

 

Pro jistotu dodávám, že tento systém nenahrazuje vedení sešitu. Cílem je vytvořit přehledný a závazný výstup toho, co si musí všichni osvojit, aby se skupina mohla posouvat vpřed.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Moje rodina

Motivační kartičky pro malé angličtináře

Vanilla Cream Cookie Sandwiches